За Нас

Транспортно строителство и инфраструктура е информационен сайт и периодично електронно издание.
Те имат за цел да информират интересуващите се за последните тенденции, научни постижения и актуални новини в областта на транспорта и инфраструктурата. Изданието е плод на съвместната работа на водещи български и международни експерти в сферата на науката от Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, Технически Университет Виена, както и неправителствени огранизации.