Home Анализи Транспортен коридор №8 през Прищина

Транспортен коридор №8 през Прищина

Презентация от XI-тата Конференция по транпортна инфраструктура с международно участие, изнесена от д-р инж. Иван Кацаров, ген. секретар на БФТИ, с консултант проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов.

България  заема изключително важно и стратегическо положение в съвременната геополитическа карта, не само на Европа, но и на света. Страната ни очертава границата между Турция, Близкия и Далечния Изток, с вътрешността на Европейския съюз и Украйна, Молдова, Русия. Това е причината през годините не малка част от стратегическите транспортни коридори на международно ниво да минават през територята ни. За съжаление обаче, за разлика от транспортните артерии Север-Юг, хоризонталните връзки между нас, които трябва да осигурят движението на хора, товари и услуги, са слабо осигурени, въпреки близостта между държавите в региона. Тази действителност, обединена с необходимостта от  бързо реализиране на свързаността в района задават бързите темпове, с които трябва да се вземе решение за осигуряване на движението чрез подходяща транспортна артерия. Нуждата от свързаност в посока Изток – Запад е осъзната от нашите северни и южни съседи, което се изразява красноречиво и във връзките, които те изградиха през последните години, някои от тях, поемащи движението, което по пътя на най-ниското съпротивление, самό заобиколи териториите на страните ни.