Home Водещи Новини Български специалисти ще вземат участие в работата на Световната пътна асоциация

Български специалисти ще вземат участие в работата на Световната пътна асоциация

0

Български форум по транспортна инфраструктура ще вземе участие в работата на Световната пътна асоциация

Световната пътна асоциация или както е по-позната – PIARC, има 110 годишна история и е най-старата професионална организация в областта на пътищата в света. Основана е още през 1909 година, а България е една от страните, участвали в процеса по основаването. Към момента в нея членуват над 140 страни чрез своите пътни администрации. 45 от тях имат създадени Национални комитети, които представляват науката и практиката на национално ниво в организацията. Германия например е представена от FGSV (Изследователска асоциация за пътища и транспорт) организацията, която пише немските норми за проектиране и на чиято база са построени и нашите.

Сдружение „Български форум по транспортна инфраструктура“ получи подкрепата за учредяването на Национален комитет на България към Световната пътна асоциация. Във Форума участват най-изявените и най-опитни български експерти от пътния бранш, между които представители на администрацията – в лицето на бивши директори на АПИ, както и видни представители на средите в пътната наука и практика.

Този месец се проведе първото общо събрание на членовете на БФТИ, като Национален комитет на България към Световната пътна асоциация. То имаше за цел да избере нов управителен съвет, който да продължи идеите и работата на Форума, особено в контекста на визията на PIARC. Новите членове на Управителния съвет са:

проф. д.ик.н. Николай Михайлов, Р-л катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ към Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

проф. д-р инж. Румен Миланов, Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ към Университет по архитектура, строителство и геодезия

проф. д-р Христина Николова, катедра „Икономика на транспорта“ към Университет по национално и световно стопанство

д-р адв. Стоян Бързаков, член на международната асоциация на независимите правни кантори INTERLAW

инж. Веселин Кожухаров, бивш директор ДП „Транспортно строителство и възстановяване”

На общото събрание бяха обсъдени и ключови теми като създаването на Технически комитети към Световната пътна асоциация по различни направления. Идеята е българските участници в комитетите да вземат дейно участие в следващия четиригодишен работен цикъл на PIARC 2020-2023. Работната програма на Световната пътна асоциация е разделена по направления, като те са обособени в отделни Технически комитети, като например: ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ, ПЪТНИ НАСТИЛКИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, МОСТОВЕ и други. Структурата на новия работен цикъл е следната:

Има 4 основни СТРАТЕГИЧЕСКИ ТЕМИ, които имат насоченост по главни направления.

Към всяка от тях принадлежат между технически комитети по съответното направление.

По-долу в таблицата има изброени РАБОТНИ ГРУПИ, които са по-малки от техническите комитети и имат по-ограничена активност във времето от един ТК и са създадени за решаване на конкретен казус.

Идея и инициатива на БФТИ (координирана с генералния секретар на световната асоциация и председателя на националните комитети) е да се създадат ЧЕТИРИ комитета по актуални направления, за които България да е движеща сила и да проведе поне 2 конференции по темата на самите комитети. Това са:

  1. Технически комитет по ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ.
  2. Технически комитет по НАСТИЛКИ.
  3. Технически комитет по Управление на ресурса на транспортната инфраструктура
  4. Технически комитет по МОСТОВЕ (буквален превод)

Участието на български специалисти в Техническите комитети към Световната пътна асоциация е един много добър начин световния опит и знание по застъпените теми да навлезе в българската практика. По този начин ще имаме възможността освен да разполагаме с най-актуалните идеи и практики по отделните теми, да се възползваме от чуждестранна експертиза по актуални теми, които пряко касаят пътния бранш.

Автор: БФТИ

Напишете коментар:

Въведете коментар
Моля, въведете Име