Home Водещи Новини Сътрудничество между УАСГ и Техническия университет в Щутгарт създава възможности за студентски...

Сътрудничество между УАСГ и Техническия университет в Щутгарт създава възможности за студентски практически стажове

0

Над 30 бъдещи инженери от HFT (Щутгарт) посетиха инфраструктурни обекти в процес на изграждане в България

Студентите от Щутгарт на обиколка на МС 17 и 18 
от Третия метродиаметър на столичното метро

В средата на март тази година катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ към УАСГ, София, е домакин на посещение на университетски преподаватели от Строителния факултет на Техническия университет в Щутгарт (HFT). Основната тема – представянето на HFT, и в частност – на Факултета по строително инженерство. Ръководителят на катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ в УАСГ – проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов, предлага организиране на последващ практически обмен и възможности за посещение на немски студенти на инфраструктурни обекти в България.

Работна среща на Катедра "Пътища и транспортни съоръжения", 
ФТС, УАСГ, и представители на Факултета по транспортно 
строителство, Технически университет по приложни науки, Щутгарт

Два месеца по-късно катедрата съдейства за провеждане на няколкодневни практически наблюдения на група немски студенти в България. В края на май и началото на юни над 30 бъдещи инженери посещават показателни обекти в процес на изпълнение в областта на метрополитена и магистралното строителство. Те са придружавани от проф. д-р инж. Лейла Шакър – ръководител на пътната лаборатория в “Института по пътно и железопътно строителство” към Щутгарския университет и проф. д-р инж. Карола Вогт-Брайер – декан на Строителния факултет.

Много от студентите за пръв път в следването си посещават строителна площадка на метрополитен и наблюдават детайли при изпълнението на основните методи за тунелно строителство.

Подробности за възможностите, които открива сътрудничеството между УАСГ и Техническия университет в Щутгарт, ни споделя в интервю проф. д-р инж. Лейла Шакър.

Проф. д-р инж. Лейла Шакар

– Проф. Шакър, споделете повече за настоящото партньорство между Факултета по строително инженерство на Щутгарския технически университет и катедра “Пътища и транспортни съоръжения”, УАСГ. То включва ли обмен на стажантски практики – ваши студенти на практика в България, български при Вас?

– При кандидатстване за работа в големите строителни фирми с интернационална дейност от новозавършилите студенти в Германия се очаква да докажат опит, придобит в чужбина. В тази насока Щутгарският университет (HFT) предлага на студентите възможността да изкарат поне един семестър в чужбина чрез програмата Еразъм. Студентите от Факултета по строително инженерство могат да изкарат задължителния си стаж през 5-тия семестър в чужбина или да направят доброволен стаж под формата на допълнителен семестър. Дори и след дипломирането е възможно финансово подпомагане на стаж по програма Еразъм + в Европейския съюз. Чрез посещението ни в България нашите студенти придобиха представа за възможностите за обмен с УАСГ, който е сред партньорските ни университети. Нашето учебно заведение подпомага и чуждестранни студенти от партньорски университети при търсенето на стаж в немски строителни фирми, проектантски бюра, предприятия за строителни изделия и общински администрации. Преподавателите от отделните катедри на HFT също могат да подпомогнат българските студенти при проявен интерес в търсенето на стажантски практики в Германия.

– Какви големи инфраструктурни обекти имат възможност да наблюдават студентите Ви понастоящем в Щутгарт? С какво бе полезно конкретното посещение в София в практически план за тях?

– Един от големите инфраструктурни обекти в Щутгарт е т.нар. проект „Щутгарт 21“, който обхваща реконструкция на централната гара и многобройни жeлeзoпътни тyнeлни участъци в paзлични гeoлoжĸи ycлoвия. Изпълнителите на проекта организират обучителни практики за студенти.

Щутгарт 21 е сред най-мащабните съвременни проекти за 
интегрирано железопътно и градско развитие в Германия

Визитата ни в България за присъстващите студенти бе много интересно и полезно, тъй като голяма част от тях са в 1-ви и 2-ри курс и това бе първото им посещение на работна площадка в областта на тунелното строителство. Благодарим на фирма “Трейс Груп Холд”, чийто екип ни даде възможност да придобием представа за строителния процес на метрополитена на град София. Благодарим и на проф. д-р инж. Юлиан Тотев от УАСГ, който чрез своята лекция успя да събуди интереса на студентите към тунелното строителство. С посещението ни на обекта „АМ Хемус, участък км 78+500-87+800“ – на фирма Хидрострой, и проектантското бюро Z-Design ЕООД,успяхме да покажем на студентите голяма част от спектъра на инфраструктурното строителство. Придобитата представа ще им помогне в бъдеще да изберат направлението на обучение в което желаят да специализират през 6-ти и 7-ми семестър.

– Какво впечатли преподаватели и учащи в изпълнението на метрополитена на град София на посетените станции 17 и 18?

– Впечатляваща бе възможността в ограничено време и кратко разстояние да се видят двата тунелни способа на изпълнение (новия австрийски и миланския метод), както и различни етапи от изпълнението и оборудването на тунела.

– Бихте ли публикували във Ваше специализирано списание научни статии на български специалисти и ако да, какви са изискванията?

– Нашето учебно списание “Stallgeflüster“ има информативен характер и отразява събития, свързани с HFT. В следващото издание ще отбележим нашето посещение в България. При интересни научни статии от областта на пътното строителство (пътни настилки, строителни материали, рехабилитация на пътища и оразмеряване на пътната конструкция), бих съдействала на колегите от България в създаването на контакт с научно специализирани списания от моята област.

– Какво споделиха студентите за България извън обучението?

– Студентите останаха много доволни от посещението ни в България. В момента изготвят доклад, в който ще опишат видяното и своите впечатления.

Очаквайте съвсем скоро да ви споделим преките наблюдения на щутгарските студенти.

Визитка:

Проф. д-р инж. Лейла Шакър е родена през 1974 година в София. През 2000 г. завършва специалност “пътно строителство” в УАСГ. Между 2001 и 2011 г. работи в Технологичен институт Карлсруе /Karlsruher Institut für Technologie (KIT)/, Германия, в началото като научен асистент, а след придобиване на докторската степен през 2008 г. – като ръководител на пътната лаборатория в Института по пътно и железопътно строителство. В периода от 2011 до 2018 г. представлява интересите на производителите на строителни материали към регионалната асоциация ISTE BW и участва в създаването и актуализирането на норми и правилници в областта на пътните строителни материали (скални материали, асфалт и бетон). Дългогодишен член на множество технически комисии в Германия. От септември 2018 е професор във Факултета по транспортно строителство към Техническия университет по приложни науки в Щутгарт (Hochschule für Technik Stuttgart HFT).

Напишете коментар:

Въведете коментар
Моля, въведете Име