Home Водещи Новини Научноизследователски център “Безопасни пътища” бе открит към УАСГ

Научноизследователски център “Безопасни пътища” бе открит към УАСГ

0

На 04.10.2019 г., в присъствието на преподаватели, студенти, експерти и представители на институциите бе открит новият Научноизследователски център „Безопасни пътища“ към катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ при УАСГ, София. Центърът включва всички звена за провеждане на научна дейност и качествено съвременно обучение на студенти и докторанти: модерна лаборатория, компютърна зала, оборудвана със специализиран инженерен софтуер и хардуер, конферентна зала, конструктивна работилница, корпус за обучение на докторанти и преподаватели. Тържественото откриване бе уважено от редица официални гости, сред които Росен Желязков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, проф. д-р инж. Иван Марков – ректор на УАСГ; проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов – ръководител на катедра „Пътища и транспортни съоръжения“; доц. д-р инж. Борис Цанков, заместник-ректор по развитие и информационни технологии, УАСГ; Анжелина Тотева – заместник-председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“; Милена Дамянова – председател на парламентарната комисия по образование и наука; д-р инж. Атанас Ташков, възпитаник на ВТУ „Тодор Каблешков“ и народен представител.

Модерната научна лаборатория към центъра предоставя възможност за изпитвания, свързани с проектирането, строителството и поддържането на транспортната инфраструктура. Основната ѝ дейност е ориентирана към научноизследователски проекти с цел обогатяване на съвременното изграждане на транспортната инфраструктура, чрез сътрудничество и реализиране на взаимни проекти със строителни фирми от практиката и други научни лаборатории на международно ниво.

В речта си при откриването ректорът на УАСГ проф. д-р инж. Иван Марков разказа историята на възникването на центъра. През 2017 г., по решение на академичния съвет на университета, помещенията, където се е посещавала старата печатница в УАСГ, са предoставени на катедра „Пътища и транспортни съоръжения“, чийто екип със собствени усилия започва да работи в посока създаване на модерна изследователска лаборатория. Проф. Марков подчерта очакванията си за важността на центъра при качествената съвременна подготовка на студенти и докторанти и за допринасянето в практическата и научната им дейност, спомагаща и за увеличаване на пътната безопасност.

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков сподели: „С откриването на тази лаборатория ръкавицата се хвърля на тези, които са призвани да строят пътната и железопътна инфраструктура в утрешния ден“. Той подчерта, че чрез функционирането на научноизследователския център се осъществяват поне три политики: целенасочената държавна политика в сферата на образованието,  политиката по изграждане на пътната и жп инфраструктура и политиката по повишаване безопасността на движението и намаляване на травматизма.

Освен ползите за приложната дейност на студенти и докторанти, министър Желязков изтъкна и значението на центъра за повишаване интереса към професията. Той очерта развитието на инфраструктурата като приоритет през идните десетилетия не само заради прокламирането на тази цел от Европейската комисия, а и защото в Балканския регион необходимостта от изграждане на инфраструктура е тенденция, която ще търси подготвени, професионално обучени и добре платени кадри. Министър Желязков изказа убеденост, че професията на инженера, изграждащ пътна и железопътна инфраструктура, ще осигурява кариерно предимство през следващите години.

„Искаме водещи университети, които да предлагат наука и професионален подход към студентите“ – това обобщи на свой ред г-жа Милена Дамянова – председател на парламентарната комисия по образование и наука. Тя изрази надеждата си центърът да се превърне в мозъчен тръст за нови идеи, проекти и философия, които да намерят реално приложение в практиката и да бъдат споделени с партньори.

В края на тържественото откриване ръководителят на катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов благодари на екипа на катедрата и на целия УАСГ за няколкогодишните усилия, довели до създаването на новото научноприложно звено. Той изказа благодарност и към международните партньори от Германия, Румъния, Чехия, Сърбия, Македония, с които предстои лабораторията да взаимодейства.

Пред колеги и журналисти ръководителят на научноизследователския център гл. ас. д-р инж. Христо Грозданов  подчерта значението му в предстоящото извършване на съвместни лабораторни изследвания с чуждестранни университети и възможностите за задълбочаване на реалните партньорски отношения с тях. Целта на катедрата е да развие центъра като национално значим институт, призван да реализира научноизследователски, експериментални и образователни дейности, които превръщат университета в партньор на държавни агенции, местни власти и на българския строителен бизнес, и отварят нови възможности за участие в общи международни проекти, обмен на знания между студенти, докторанти и изследователи.

Напишете коментар:

Въведете коментар
Моля, въведете Име